Despre noi

AGCDR ,,Dăscălimea Română” este o asociație nonprofit, cu personalitate juridică, pusă în slujba dascălilor români din țară și străinătate, din data de 8 februarie 2013. Prin proiectele educaționale trecute, prezente și viitoare, asociația promovează școala și corpul profesoral românesc, de elită.

 

Asociația Generală a Cadrelor Didactice din România ,,Dăscălimea Română” este furnizor de formare, în mai multe programe de formare continuă, acreditat de Ministerul Educației și Cercetării, cu formatori naționali proprii, din rândul cadrelor didactice universitare și preuniversitare active.

 

Programele de  perfecționare,  formale  și nonformale, aduc mereu profesorilor informație de specialitate și educațională actualizată și, de asemenea, anticipând soluții posibile și viabile pentru situații noi, pe care societatea modernă le dezvoltă și care vor influența comportamentul elevilor de astăzi, adulții de mâine.


Programele de formare continuă acreditate pe care noi le-am conceput și implementat au fost: ,,Eticheta și protocolul în unitatea școlară”, ,,Artele vizuale și lucrul manual, de la pasiune la job”, ,,Jocul didactic de la formal la nonformal, în învățământul contemporan”, ,,Valorizarea instituției de învățământ prin optimizarea și eficientizarea comunicării și relaționării”.


      Programele de formare continuă le desfășurăm în format online și oline meeting, respectând OMEC nr. 5767/15.10.2020, privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, publicat în M.O. nr. 980/23.10.20202/Partea I.

 

       Programele de formare continuă acreditate  pentru anul 2020/2021 sunt:

 

1.     ,,Jocul didactic în școala incluzivă”acreditat MEC prin OMEC nr. 3189/07.02.2020 ( categoria 2, tipuri de competențe b), cu 22 de credite transferabile și 88 de orecu public țintă: personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar, 

 

2.     ,,Integritate și etică în școala românească”, acreditat de Ministerul Educației Naționale,  prin OMEN nr. 5046/06.09.2018 ( categoria 2 tipuri de competențe b) cu 27 credite profesionale transferabile / 108 de ore, cu public țintă: personalul didactic din învățământul preuniversitar

 

3.     ,,Competențe - cheie prin activitățile nonformale și extracurriculare”, acreditat de Ministerul Educației Naționale,  prin OMEN nr.3019/8.01.2018 ( categoria 2 tipuri de competențe b) cu 24 credite profesionale transferabile / 94 de ore, cu public țintă: personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar, 

 

          Programele se derulează în momentul constituirii grupei de 35 cursanți.


Ultima modificare: marți, 17 noiembrie 2020, 15:00